RODO
Ostatnia aktualizacja:
10.06.2021

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Przemyk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Zgodnie z wymaganiami art.13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Przemyk sp. z o.o.  informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Przemyk sp. z o.o.  mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Przemyk sp. z o.o.  w Tychach, al. Piłsudskiego 12 w godzinach od 9.00 do 16.00. albo wysyłając takie zgłoszenie drogą e-mailową, pisemnie lub w dowolny inny skuteczny sposób. 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: kontakt@przemyk.pl

Przemyk sp. z o.o.  informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla dostawców usług oraz klientów (potencjalnych klientów):

Dostawcy usług

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:

prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
ewentualnej windykacji i obsługi prawnej – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO

Dane zostały uzyskane:

  • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem oferty;
    albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami;
  • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz mogą być przekazane do biura rachunkowego na etapie rozliczenia usługi.

Klienci (potencjalni klienci)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach: 

a) kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem oraz w celu nawiązaniem współpracy biznesowej i komunikacją – na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
c) niezbędnych do wykonania umowy – dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
d) ewentualnej windykacji i obsługi prawnej – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO

e) otrzymywania newslettera zawierającego informacje o wpisach na blogu oraz informacje marketingowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda)

Dane zostały uzyskane:

  • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem zapytania lub wykonaniem telefonu w sprawie oferty lub zapisaniem się na newsletter;
  • albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami lub osobę, która uczestniczy w realizowanej przez nas usłudze;
  • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz mogą być przekazane do biura rachunkowego na etapie rozliczenia usługi.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Przemyk sp. z o.o.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Zamów bezpłatne doradztwo i pozyskaj dofinansowanie.