Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja:
10.06.2021

Jakie aspekty porusza niniejsza polityka prywatności?

Twoja prywatność i świadomość do czego potrzebujemy Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Usługi firmy doradczo-szkoleniowej Przemyk (Przemyk sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy al. Piłsudskiego 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000764009 , NIP: 6462974768 – dalej zwaną Przemyk lub firmą Przemyk, która jest Administratorem Twoich Danych Osobowych) są skierowane przede wszystkim do właścicieli i osób zarządzających firmami z sektora MŚP.

Zapewniamy, że nie dokonujemy żadnych złożonych operacji na Twoich danych i używamy ich zgodnie z celem pozyskania: do kontaktu, do przesyłania newslettera zawierającego informacje o wpisach na blogu oraz informacje marketingowe  (pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie stosownych zgód), a kiedy już jesteś naszym Klientem do realizacji usług, wynikających z umowy w szeroko rozumianym zakresie. Chcemy, abyś miała/miał jasność, w jaki sposób zbieramy dane, jak ich używamy, z kim się nimi dzielimy, gdzie przechowujemy.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zaznajomienie Ciebie z informacjami o tym:

 • jakie informacje i jak o Tobie zbieramy,
 • w jakich sposób używamy tych informacji,
 • czy i jak udostępniamy te dane, gdzie przesyłamy i przechowujemy tak zebrane dane,
 • jak przechowujemy i zabezpieczamy tak zebrane dane,
 • jak długo przechowujemy Twoje dane,
 • jak możesz dowiedzieć się, jakie dane o Tobie mamy i jak możesz to kontrolować,
 • inne istotne informacje.

W indywidualnych przypadkach niniejsza polityka może nie pokrywać pełnego zakresu przetwarzania danych, jednakże jeśli Twoje dane będą podlegały dodatkowym operacjom, zostaniesz o tym poinformowany oddzielnie.

Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Zbieramy tylko te dane, które nam dostarczysz samodzielnie. Możemy je jedynie uzupełnić o firmę, którą reprezentujesz i stanowisko, jakie zajmujesz wspierając się danymi zamieszczonymi w powszechnie dostępnych miejscach, jak strona firmowa, profil LinkedIn itp. W wypadku kontaktu handlowo-marketingowego jest to: imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, firma którą reprezentujesz,  stanowisko jakie zajmujesz, źródło pozyskania danych, usługi którymi się interesujesz. Dane te możesz nam przekazać: wysyłając zapytanie ofertowe e-mailem lub poprzez dowolny inny serwis np. LinkedIn czy Facebook itp., wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej, landing page z kampanii reklamowej, zapisując się na webinar, przekazując dane w postaci wizytówki na spotkaniu.

W celach kontaktowych wykorzystujemy również powszechnie dostępne informacje, które sama/sam umieszczasz w Internecie w zakresie wskazanym wyżej. Może się również zdarzyć, że otrzymaliśmy Twoje dane od innej osoby z firmy, w której pracujesz, jeżeli osoba ta wskazała Cię do kontaktu – w takich przypadkach zawsze przy pierwszym kontakcie przekażemy Ci dodatkowo uszczegółowioną treść obowiązku informacyjnego, w którym doprecyzujemy skąd uzyskaliśmy Twoje dane oraz w jakim celu, jak długo i w jaki sposób będziemy je przetwarzać.

Kiedy już jesteś naszym Klientem nadal posiadamy te same dane wzbogacone dodatkowo o dane niezbędne do rozliczeń. Dodatkowo zbieramy dane, jakie usługi u nas posiadasz i jaki usługi świadczyliśmy dla Ciebie w przeszłości.

Dane zbierane są także w sposób automatyczny. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w Google Analytics. W przypadku działań reklamowych płatnych analizujemy dane w Google Ads i Menadżerze Reklam Facebook i wykorzystujemy zebrane dane do działań remarketingowych. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony firmy Przemyk. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okresowo analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

W jaki sposób używamy tych informacji?

Danych zebranych na potrzeby marketingowo-handlowych używamy wyłączenie do kontaktu sprzedażowego lub do prowadzenia kampanii reklamowych zachęcających do udziału w naszych wydarzeniach, prezentujących ciekawe treści, wysyłki newslettera. Do tego celu wykorzystujemy e-mail, telefon lub serwisy LinkedIn, Facebook i inne w których samodzielnie pozostawiłaś/-eś publicznie dostępne dane. Dane te możemy samodzielnie łączyć i uzupełnić o powszechnie dostępne dane. Dane zebrane w systemie do obsługi webinarów są używane do powiadomienia o samym webinarium oraz do wysyłki informacji po webinarze a także zbierane są na potrzeby przyszłych zaproszeń i akcji reklamowych. Zebrane dane, szczególnie adresy e-mail używamy także do kierowania reklam w ramach kampanii realizowanych na Facebooku, Google oraz LinkedIn.

Jeśli jesteś już naszym Klientem zebrane dany używamy do realizacji umowy, także w celu promocji nowych usług, zmian zakresu świadczonych usług, zachęcania do udziału w naszych
wydarzeniach, wysyłki newslettera oraz ważnych informacji technicznych dotyczących Twoich usług. Używamy ich także w celu realizacji wsparcia technicznego.

Czy i jak udostępniamy Twoje dane?

Twoich danych nie udostępniamy zewnętrznym podmiotom. Wykorzystujemy jedynie narzędzie, w których Twoje dane mogą być przechowywane i przetwarzane, jednak podmioty te udostępniają nam jedynie usługi, za pomocą których dokonujemy przetwarzania Twoich danych. Same nie mają do nich dostępu, ani prawa do ich przetwarzania innego niż realizacja świadczonej nam usługi. Są to:

 • Firmao (www.firmao.pl) – CRM – obsługa sprzedażowa i marketingowa,
 • Home.pl (www.home.pl) – dostawca serwerów i usług poczty elektronicznej
 • MaileLite (www.mailerlite.com) – zarządzanie listą mailingową, wysyłka automatycznych wiadomości i zaplanowanych kampanii.

Może się zdarzyć, że Twoje dane zostaną przekazane innemu dostawcy usług informatycznych, w przypadku zmiany dostawcy usług lub skorzystania z innych usług – dane te zostaną przekazane wyłącznie na podstawie zawartych z tymi firmami umów powierzenia danych.

Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje dane są przekazane wówczas dodatkowo do biura rachunkowego, w celu rozliczenia usługi oraz ewentualnie naszym podwykonawcą (trenerom realizującym w naszym imieniu usługi doradczo-szkoleniowe).

W pozostałym zakresie nie udostępniamy bezpośrednio nikomu Twoich danych osobowych . Nie udostępniamy ich także poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Jak przechowujemy i zabezpieczamy tak zebrane dane?

Wszystkie systemy, z którymi się łączysz i przekazujesz dane oraz z którymi łączymy się my, mają zaszyfrowane połączenie https. Troszczymy się regularnie, aby jakość tego połączenia odpowiadała aktualnym dobrym praktykom (siła używanych szyfrów). Dostęp do kluczowych systemów zawierających dane odbywa się także z użyciem połączenia VPN.

Osoby mające dostęp do Twoich danych są przeszkolone z zakresu danych osobowych i posiadają odpowiednie upoważnienia. Stosujemy zasadę minimalizacji uprawnień – dostęp do danych mają tylko osoby, dla których jest to niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Wszystkie nasze komputery, na których przetwarzane są dane osobowe są szyfrowanych. Dane są szyfrowane również w czasie ich przesyłania. Kopie trzymamy w innym miejscu niż podstawowe dane w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa. Komputery, na których przetwarzane są dane, wymagają zalogowania się, są na bieżąco aktualizowane, posiadają
oprogramowanie antywirusowe, do połączenia z siecią firmową z zewnątrz używają wyłączenie połączenia VPN. Stosujemy także dodatkowe środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia poufności danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane zbierane na potrzeby marketingowo-handlowe przechowujemy tak długo aż nie wycofasz zgody lub wniesiesz sprzeciw w zakresie przetwarzania tych danych. 

Jeśli jesteś naszym Klientem dane przechowujemy przez cały okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz w celu ochrony własnych interesów np. w kwestii reklamacji i zastrzeżeń.

Jak możesz dowiedzieć się jakie dane o Tobie mamy i jak możesz to kontrolować?

Jeśli chcesz wiedzieć jakie dane o Tobie posiadamy skontaktuj się z nami z użyciem jednego z kontaktów na stronie https://przemyk.pl/kontakt/ albo wysyłając e-mail na adres kontakt@przemyk.pl .

Zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać w dowolny sposób dostatecznie wyrażający Twoje oświadczenie woli w tym zakresie, w szczególności: pisemnie lub wiadomością e-mail albo wysyłając takie żądanie poprzez formularz kontaktowy: https://przemyk.pl/kontakt/. Jeśli w ciągu 5 dni roboczych nie dostaniesz od nas potwierdzenia ponów kontakt inną drogą – e-mail może nie dotrzeć z wielu powodów całkowicie od nas niezależnych a naszą intencją nie jest przetwarzanie danych wbrew Twojej woli i proces usunięcia może zaburzyć jedynie problem, na który nie mamy wpływu. Brak potwierdzenia powinien być wskazówką, że Twoje żądanie do nas nie dotarło.

Pamiętaj o ograniczonym prawie do bycia zapomnianym – dane możemy nadal przechowywać, jeśli wymagają tego inne przepisy (np. dane rozliczeniowe) lub zachowanie danych potrzebne jest do ochrony naszych interesów w przyszłości. Jednakże przechowywać i przetwarzać będziemy je już tylko w tym celu i w niezbędnym do tego zakresie.

Co to są pliki cookies i jak wpływają na przetwarzanie danych?

Strona www.przemyk.pl (dalej: Serwis) wykorzystuje pliki cookie.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Ustawie z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Dokument
dostępny jest pod adresem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla łatwiejszego zrozumienia działania plików cookies (tzw. ciasteczek) polecamy serwis wszystkoociasteczkach.pl.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w
zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org Pliki cookies w przeglądarkach internetowych W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności i wybrać preferowane ustawienia.

Inne istotne informacje

Pamiętaj, że każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub
 • ograniczenia ich przetwarzania;
 • zgłoszenia sprzeciwu względem
 • dalszego przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych.

Zamów bezpłatne doradztwo i pozyskaj dofinansowanie.