Skuteczna komunikacja – Flow Management

Zwiększ efektywność zespołu

Wyeliminuj z firmy mało istotne zadania i zwiększ realną wartość swojego biznesu.
Flow Management © to innowacyjna metodyka, która pozwala firmom usprawnić komunikację i dzięki temu koncentrować się na wykonaniu najważniejszych z punktu widzenia rozwoju firmy zadaniach. Wprowadza czytelne zasady pomiaru prędkości pracy. Jest dostosowana zarówno do potrzeb małych jak i dużych firm.

Flow Management © pomaga zwiększyć wartość biznesu w krótkim czasie, bez dodatkowych kosztów.

Czym jest Flow Management © ?

To narzędzie umożliwiające zarządzanie strategiczne poprzez udrożnienie komunikacji między kluczowymi pracownikami firmy oraz koncentrację na priorytetach z punktu widzenia całości firmy.
Zwiększa motywację i lojalność pracowników

poprzez zbudowanie wśród nich poczucia ważności i współodpowiedzialności za rozwój firmy.

Wymusza koncentrację energii na rozwiązywaniu problemów

w miejsce dotychczasowego udowadniania „kto ma rację” i generowania dodatkowych problemów.

Selekcjonuje zadania według priorytetów całej firmy

i eliminuje te zadania, które są łatwe i przyjemne, ale nie mają znaczenia z punktu widzenia rozwoju organizacji.

Istotnie skraca czas wdrażania zmian

dzięki szybkiej reakcji na pojawienie się nowych okoliczności biznesowych.

Główne założenia Flow Management©

01.
Czytelność
Cele, priorytety oraz zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć założenia biznesowe, muszą być określone w taki sposób, żeby były tak samo rozumiane przez wszystkich członków zespołu. Dlatego niezbędne jest określenie kryteriów akceptacji. Każdy z członków zespołu Flow powinien w ten sam sposób odpowiedzieć na pytanie: na podstawie jakich konkretnych wyników pracy będziemy wiedzieli, że zadanie jest wykonane, a cel osiągnięty?
02.
Koncentracja na najważniejszych działaniach
Zasada Pareto mówi, że 20% działań przynosi 80% efektów. Flow Management© służy do identyfikacji tych najważniejszych z punktu widzenia strategii firmy działań i koncentracji na zadaniach pozwalających osiągać cele biznesowe. Prawidłowa identyfikacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu w pracę najważniejszych pracowników firmy, regularnym przeglądom priorytetów oraz ich aktualizacji.
03.
SPRINT-em do celu
Po określeniu najważniejszych projektów należy regularnie zadawać sobie pytanie:

„Co konkretnie zrobię w najbliższym czasie, aby przybliżyć firmę do realizacji celu?”.

Pytania te zadają sobie wszyscy członkowie Zespołu Flow podczas planowania SPRINTU, a odpowiedzi na te pytania wraz z kryteriami akceptacji są zapisywane i zamieszczane na tablicy Flow. SPRINT jest krótkim okresem czasu, który trwa tydzień albo dwa tygodnie (w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony maksymalnie do miesiąca), w którym wykonujemy zaplanowane zadania.
04.
Przeglądy i pomiar efektów
Należy pamiętać, że bardzo często zadania związane z realizacją priorytetów firmy wymagają większego wysiłku niż wykonanie zadań bieżących. Dlatego obowiązki związane z wykonaniem zadań bieżących mogą stanowić dla członków zespołu świetną wymówkę do zaprzestania prac nad faktycznymi priorytetami.

Zdarza się, że osoby pracujące nad rzeczami najważniejszymi z punktu widzenia firmy tracą entuzjazm do ich wykonywania, gdy natrafią na przeszkodę, z którą nie potrafią sobie poradzić. Systematyczny przegląd rezultatów pozwala na szybkie ujawnienie takich sytuacji, wsparcie dla pracowników i podtrzymanie ognia ich motywacji do działania w kierunku rozwoju firmy.
Przegląd rezultatów dokonywany jest okresowo:
W uzasadnionych przypadkach można zmniejszyć częstotliwość codziennych odpraw, jednak nie powinny się one odbywać rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Pomiar efektów jest możliwy dzięki czytelnym kryteriom akceptacji. Codzienny przegląd i pomiar rezultatów pozwala na określenie prawdopodobieństwa uzyskania celów biznesowych w dowolnym momencie trwania Sprintu.
referencje

Co zyskasz wdrażając Flow Management © ?

Sprawisz, że ludzie będą pracować nad tym, co jest rzeczywiście ważne i potrzebne.
Wyeliminujesz niepotrzebną pracę i odzyskasz czas potrzebny na rozwój firmy.
Zwiększysz lojalność oraz zaangażowanie pracowników, zyskasz w ich oczach szacunek i uznanie.
Skrócisz czas wdrażania zmian, zmniejszysz ryzyko z tym związane i zwiększysz wartość firmy.

Szukasz innowacyjnej metodyki, która usprawni komunikację w Twojej firmie?

Kiedy warto wdrożyć Flow Management © ?

Jeżeli jedna z poniższych historii jest zbieżna z Twoimi doświadczeniami:
przykład 1
Brak priorytetów
Pracownik z dumą prezentuje Ci wynik swojej pracy. W jego oczach widzisz, że oczekuje co najmniej pochwały za świetnie wykonaną pracę. Tymczasem Ty czujesz jak mimowolnie zaciskają się kąciki Twoich ust, krew napływa do głowy, Twoje źrenice rozszerzają się, a serce bije jak po właśnie zakończonych zawodach sportowych.

W głowie pojawia się myśl:

„Po co on nad tym pracował, jeśli mamy tyle ważnych rzeczy do załatwienia”.
przykład 2
Zła organizacja czasu
Masz chwilę czasu, aby przyglądnąć się z dystansu swojej firmie i swoim ludziom – nie możesz pozbyć się wrażenia, że rzeczywistość niebezpiecznie zbliżyła się do humorystycznej historii prosto z budowy:

– Panowie, czemu biegacie z pustymi taczkami?

– Szefie, jest tyle roboty, że nie ma kiedy taczek załadować…
przykład 3
Brak komunikacji
Pracownik w dziale handlowym pracuje nad przygotowaniem zmian do oferty. W tym samym czasie pracownik działu projektowego pracuje nad …. przygotowaniem zmian do oferty. Obaj nie wiedzą, że pracują nad tym samym.
przykład 4
Brak motywacji
Masz świetny zespół świadomy wspólnego celu. Zastanawiasz się, jak jeszcze bardziej wzmocnić ich pozytywne nastawienie i zwiększyć szansę, że w przyszłości będą nadal pracować dla Ciebie, a nie dla Twojej konkurencji.
przykład 5
Brak systematyczności
Próbowałeś już kilka razy wprowadzić regularne spotkania. Nawet przez jakiś czas się udawało, ale później ponownie wróciliście do starych przyzwyczajeń.

Proces wdrożenia Flow Management© składa się z 4 kluczowych etapów:

etap 01
Czytelność
Zbieramy w jednym miejscu kluczowe osoby w firmie i otwieramy im szeroko oczy. Potrzebujemy zaledwie kilku godzin, aby zrobić „zdjęcie firmy”, na którym widać jak na dłoni gdzie ucieka czas i przy okazji zmuszamy zespół do rozmowy o priorytetach firmy.
etap 02
Przepis na sukces
Stosujemy sprawdzony przepis pozwalający skoncentrować się na priorytetach. Potrzebujemy:
etap 03
Odpowiedź na pytanie: „Na kiedy”

Czy Twoja firma porusza się prędkością Pendolino, roweru, super szybkiego samochodu, czy też bardziej przypomina dyliżans?

 

To jak szybko jesteś w stanie wdrażać nowe pomysły zależy zarówno od szybkości (umiejętności), jak i infrastruktury (otoczenia). Nauczymy Twoich ludzi w jaki sposób mierzyć prędkość wdrażanych zmian i jak ją zwiększać.

etap 04
Elastyczność i szybkość reakcji na potrzeby klientów
Złożoność projektów, duży stopień ryzyka i niepewności to codzienność w prowadzeniu biznesu w dynamicznie zmieniającym się świcie. Dzisiaj zaplanowane, a jutro nieaktualne.

Na tym etapie utrwalamy metodykę Flow Management © testując ją na wypadek sytuacji nadzwyczajnych i przygotowując Twoją firmę i Twoich ludzi na szybkie i elastyczne radzenie sobie nawet z największymi przeciwnościami w sposób niemal automatyczny.

Zapisz się na bezpłatną sesję doradczą

Każdy projekt dostosowujemy indywidualnie. Jeżeli chcesz porozmawiać o naszej ofercie oraz bezpłatnie omówić wstępny plan wdrożenia Flow Management © w Twojej firmie.