Zwiększ swoją wartość

Zwiększ swoją wartość

Skorzystaj z naszych usług i zdobądź:

W jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie?

W naszej ofercie znajdują się dedykowane usługi doradczo-szkoleniowe, które przeprowadzamy dla mikro, małych i średnich firm. Dzięki stosowanym przez nas metodom pracy oraz wieloletniemu doświadczeniu menadżerskiemu potwierdzonemu licznymi referencjami od zadowolonych klientów, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania, które przyniosą Twojej firmie zysk znacznie przekraczający kwotę pieniędzy zainwestowaną w naszą usługę.

Skuteczność stosowanych przez nas rozwiązań oparta jest na trzech filarach:

bardzo dobrej diagnozie sytuacji firmy,

konkretnych, dostosowanych do klienta narzędziach, które można zastosować w prosty sposób,

pomocy w faktycznym wdrożeniu zalecanych rozwiązań.

badanie opinii

Wyniki oceny naszej pracy na podstawie ponad 1400 ankietowych odpowiedzi uczestników

94

%

Realizacja celu
Pytanie:
W jakim stopniu wg Pana/Pani opinii cel usługi rozwojowej został zrealizowany/osiągnięty?

93

%

Jakość i zawartość merytoryczna
Pytanie:

W jakim stopniu zrealizowana usługa spełniał wg Pana/Pani oczekiwania pod względem jakości i zawartości merytorycznej?

94

%

Chęć polecenia usług Przemyk
Pytanie:

W jakim stopniu polecił(a)by Pan/Pani tę usługę innej osobie/ innemu przedsiębiorcy?

Sposób wyznaczania poszczególnych wskaźników był następujący:

Źródło ocen (dane na 30.07.2021):

01.

Przypisywano każdemu twierdzeniu odpowiednią liczbę punktów:
5 – ocena najwyższa,
1 – ocena najniższa.

02.

Sumowano liczbę wszystkich punktów z twierdzeń dla danego wskaźnika.

03.

Podzielono sumę punktów przez liczbę osób oceniających.

04.

Otrzymaną wartość podzielono przez maksymalną wartość oceny (5) i pomnożono przez 100%.
oceniający Średnia ocena Liczba ocen
Uczestnik indywidualny 4.6 1056
Uczestnik instytucjonalny 4.8 420
Ocena ogółem 4.7 1476
oceny uczestników:
959
5/5
425
4/5
68
3/5
17
2/5
7
1/5

Jakie korzyści dają nasze szkolenia?

  • zwiększenie sprzedaży,
  • skuteczne wdrożenie nowego projektu,
  • poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami różnych działów
  • osiągnięcie większych zysków.

Zobacz w jaki sposób wspólnie zrealizujemy projekt szkoleniowy:

etap 01
Analiza potrzeb szkoleniowych
Współpracę rozpoczynamy od badania bieżącej sytuacji Twojej firmy, rozmawiamy zarówno z osobami zarządzającymi danym zespołem, odpowiedzialnymi za konkretny obszar funkcjonowania firmy oraz wybranymi uczestnikami szkolenia. Dzięki temu lepiej zrozumiemy specyfikę oraz wyzwania przed jakimi stoi Twoja firma i z czym zmagają się pracownicy w codziennej pracy.
etap 02
Dostosowanie programu szkolenia do potrzeb uczestników
Kolejnym krokiem jest dobranie odpowiednich ćwiczeń i ułożenie takiego programu warsztatów, który pozwoli doświadczyć uczestnikom konkretnej sytuacji z codziennej pracy, a następnie pobudzić do refleksji (wyciągnąć wnioski i pomyśleć o innym sposobie działania).
etap 03
Warsztaty w formule Bite size learning
Po określeniu konkretnego programu warsztatów przystępujemy do działania. Podczas ćwiczeń testujemy kompetencje i umiejętności uczestników, które są niezbędne do skutecznego wykonywania codziennych zadań, za które są odpowiedzialni. Zachęcamy ich do zastanowienia się nad eliminowaniem tych, które nie przynoszą wartości dla klienta oraz firmy. Wynikiem naszych szkoleń jest ustalenie wspólnie z pracownikami nowego, efektywniejszego, sposobu pracy, który utrwalamy podczas kolejnych części szkolenia oraz w ich codziennej pracy. Skłonienie uczestników do refleksji, zaangażowanie w generowanie pomysłów zwiększa ich zaangażowanie oraz chęć stosowanie nowych sposobów pracy w praktyce.
etap 04
Podsumowanie warsztatów i ustalenie planu indywidualnego wsparcia
Ważnym etapem całego cyklu szkoleniowego jest podsumowanie dotychczasowych prac. W tym etapie omawiamy wnioski oraz wypracowane podczas szkolenia rozwiązania i narzędzia, które uczestnicy już teraz mogą stosować w praktyce. Wskazujemy również obszary do dalszego doskonalenia u poszczególnych uczestników – na co warto zwracać uwagę i w czym wspierać.
etap 05
Wsparcie On the job training
Gdy zakończymy trening grupowy, może się okazać, że warto również udzielić indywidualnego wsparcia poszczególnym uczestnikom. Może to być np. wsparcie handlowca w umawianiu większej liczby spotkań z potencjalnymi klientami, pomocy menadżerowi w prowadzeniu odpraw z zespołem lub przeprowadzenia indywidualnych sesji coachingowych.
etap 06
Wsparcie telefoniczne i e-mailowe

Każdy z uczestników szkolenia może bezpłatnie konsultować z trenerem omawiane podczas szkolenia tematy przez okres 3 miesięcy (w przypadku szkoleń menadżerskich są to np. trudne rozmowy z pracownikami, w przypadku szkoleń sprzedażowych są to np. ważne wizyty u klienta lub negocjacje większego kontraktu).

Referencje

Skorzystaj z praktycznej wiedzy i naszego doświadczenia

Nasza współpraca pozwoli Tobie i Twojej firmie uzyskać wymierne efekty współpracy takie jak: zwiększenie sprzedaży, nabycie nowych kompetencji, skuteczne wdrożenie nowych projektów czy wzrost zysków.

Porozmawia z Tobą nasz doradca:

Anna Barszczewska - tel. 603 570 819