W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POMÓC TWOJEJ FIRMIE?

W naszej ofercie znajdują się dedykowane usługi doradczo-szkoleniowe, które przeprowadzamy dla małych i średnich firm z obszaru Śląska. Dzięki stosowanym przez nas metodom pracy oraz wieloletniemu doświadczeniu menadżerskiemu potwierdzonemu licznymi referencjami od zadowolonych klientów, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania, które przyniosą Twojej firmie zysk znacznie przekraczający kwotę pieniędzy zainwestowaną w naszą usługę.

Skuteczność stosowanych przez nas rozwiązań oparta jest na trzech filarach:

  • bardzo dobrej diagnozie sytuacji firmy,
  • konkretnych, dostosowanych do klienta narzędziach, które można zastosować w prosty sposób,
  • pomocy w faktycznym wdrożeniu zalecanych rozwiązań.

Wyniki oceny naszej pracy na podstawie ponad 1000 ankietowych odpowiedzi uczestników i przedsiębiorców

REALIZACJA CELU

W jakim stopniu wg Pana/Pani opinii cel usługi rozwojowej został zrealizowany/osiągnięty?

JAKOŚĆ I ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA

W jakim stopniu zrealizowana usługa rozwojowa spełniła Pana/Pani oczekiwania pod względem jakości i zawartości merytorycznej?

CHĘĆ POLECENIA USŁUG PRZEMYK

W jakim stopniu polecił(a)by Pan/Pani tę usługę rozwojową innej osobie /innemu przedsiębiorcy?

Sposób wyznaczania poszczególnych wskaźników był następujący:

  1. Przypisywano każdemu twierdzeniu odpowiednią liczbę punktów: 5 – ocena najwyższa, 1-ocena najniższa.
  2. Sumowano liczbę wszystkich punktów z twierdzeń dla danego wskaźnika.
  3. Podzielono sumę punktów przez liczbę osób oceniających.
  4. Otrzymaną wartość podzielono przez maksymalną wartość oceny (5) i pomnożono przez 100%.

Źródło ocen:  uslugirozwojowe.parp.gov.pl

JAKIE KORZYŚCI DAJĄ NASZE SZKOLENIA?

  • Wsparcie w działaniach nastawionych na konkretny efekt, taki jak zwiększenie sprzedaży, skuteczne wdrożenie nowego projektu, poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami różnych działów lub osiągnięcie większych zysków.
  • Bezpłatna pomoc w pozyskaniu dla Twojej firmy nawet 80% dofinansowania do szkoleń.

Zobacz w jaki sposób wspólnie zrealizujemy projekt szkoleniowy

ETAP I – Analiza potrzeb szkoleniowych

Współpracę rozpoczynamy od badania bieżącej sytuacji Twojej firmy, rozmawiamy zarówno z osobami zarządzającymi danym zespołem, odpowiedzialnymi za konkretny obszar funkcjonowania firmy oraz wybranymi uczestnikami szkolenia. Dzięki temu lepiej zrozumiemy specyfikę oraz wyzwania przed jakimi stoi Twoja firma i z czym zmagają się pracownicy w codziennej pracy.

ETAP II – Dostosowanie programu szkolenia do potrzeb uczestników

Kolejnym krokiem jest dobranie odpowiednich ćwiczeń i ułożenie takiego programu warsztatów, który pozwoli doświadczyć uczestnikom konkretnej sytuacji z codziennej pracy, a następnie pobudzić do refleksji (wyciągnąć wnioski i pomyśleć o innym sposobie działania).

ETAP III – Warsztaty w formule Bite size learning

Po określeniu konkretnego programu warsztatów przystępujemy do działania. Podczas ćwiczeń testujemy kompetencje i umiejętności uczestników, które są niezbędne do skutecznego wykonywania codziennych zadań, za które są odpowiedzialni. Zachęcamy ich do zastanowienia się nad eliminowaniem tych, które nie przynoszą wartości dla klienta oraz firmy. Wynikiem naszych szkoleń jest ustalenie wspólnie z pracownikami nowego, efektywniejszego, sposobu pracy, który utrwalamy podczas kolejnych części szkolenia oraz w ich codziennej pracy. Skłonienie uczestników do refleksji, zaangażowanie w generowanie pomysłów zwiększa ich zaangażowanie oraz chęć stosowanie nowych sposobów pracy w praktyce.

ETAP IV – Podsumowanie warsztatów i ustalenie planu indywidualnego wsparcia

Ważnym etapem całego cyklu szkoleniowego jest podsumowanie dotychczasowych prac. W tym etapie omawiamy wnioski oraz wypracowane podczas szkolenia rozwiązania i narzędzia, które uczestnicy już teraz mogą stosować w praktyce. Wskazujemy również obszary do dalszego doskonalenia u poszczególnych uczestników – na co warto zwracać uwagę i w czym wspierać.

ETAP V – Wsparcie On the job training

Gdy zakończymy trening grupowy, może się okazać, że warto również udzielić indywidualnego wsparcia poszczególnym uczestnikom. Może to być np. wsparcie handlowca w umawianiu większej liczby spotkań z potencjalnymi klientami, pomocy menadżerowi w prowadzeniu odpraw z zespołem lub przeprowadzenia indywidualnych sesji coachingowych.

ETAP VI – Wsparcie telefoniczne i e-mailowe

Każdy z uczestników szkolenia może bezpłatnie konsultować z trenerem omawiane podczas szkolenia tematy przez okres 3 miesięcy (np. w przypadku szkoleń menadżerskich są to np. trudne rozmowy z pracownikami, w przypadku szkoleń sprzedażowych są to np. ważna wizyta u klienta lub negocjacje większego kontraktu).

Jeśli i Ty chcesz skorzystać z praktycznej wiedzy i naszego doświadczenia, które pozwolą Tobie i Twojej firmie uzyskać wymierne efekty współpracy takie jak: zwiększenie sprzedaży, nabycie nowych kompetencji, skuteczne wdrożenie nowych projektów czy wzrost zysków:

Wybrane referencje


Zaufali firmie PRZEMYK