Zarządzanie projektami

Powrót


Przed Tobą wyzwanie – realizacja dużego przedsięwzięcia. Wiesz, że sam nie jesteś w stanie tego dokonać. Potrzebujesz zespołu składającego się ze specjalistów z różnych obszarów. Wspólnie powinniście określić zakres prac, budżet i przygotować harmonogram oraz omówić zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu.

Jesteś świadom konieczności zaangażowania każdego członka zespołu i całościowego spojrzenia na projekt. Jednak dla części osób ważniejsza będzie ich bieżąca, codzienna praca i niechętnie zaangażują się w realizację nowych zadań. Będą i tacy, którzy bardzo by chcieli …. ale nie wiedzą, kogo mają słuchać – kierownika projektu, czy kierownika działu, w którym pracują? Jeszcze inni będą zbyt asekuracyjnie podchodzić do ustalania terminów wykonania prac, co niepotrzebnie może wydłużyć zakładane zakończenie projektu.

Jednak wcale nie musi tak być, jeżeli właściwie ocenisz realność założeń oraz zastosujesz sprawdzone w praktyce, skuteczne metody zarządzania projektami.

Szkolenie skierowane jest do przyszłych i obecnych kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania projektami. Kładzie nacisk na nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do sprawnego wdrożenia projektu.

Dzięki szkoleniu poznasz m.in.:

 

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie do metodyki zarządzania projektem:

2. Metodyki zarządzania projektem:

3. Rola kierownika projektu:

4. Planowanie wstępne:

5. Wykorzystywane narzędzia:

6. Planowanie właściwe:

7. Metody identyfikacji ryzyka w projekcie:

8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
9. Kontrola harmonogramu i budżetu projektu
10. Zakończenie projektu – świętowanie sukcesów i budowanie bazy wiedzy

 

Szkolenie objęte programem: “Gwarancja satysfakcji”!

Kontakt z nami!Powrót do szkoleń