Audyt i doradztwo

Powrót do oferty


 

JAKIE OTRZYMASZ KORZYŚCI?

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POMÓC TWOJEJ FIRMIE?

Dzięki stosowanym przez firmę „Przemyk” metodom pracy oraz wieloletniemu doświadczeniu menadżerskiemu potwierdzonemu licznymi referencjami od zadowolonych klientów, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania, które przyniosą Twojej firmie zysk znacznie przekraczający kwotę pieniędzy zainwestowaną w naszą usługę.

Skuteczność rozwiązań stosowanych przez firmę „Przemyk” oparta jest na trzech filarach:

 

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

ETAP I - DIAGNOZA

Podczas tego etapu przeprowadzimy audyt w Twojej firmie, zwracając szczególną uwagę na te elementy, które mają istotny wpływ na efektywność i wyniki Twojego biznesu. Szczegółowo zbadamy główne obszary Twojej działalności dokonując:

  • analizy dotychczasowego sposobu pracy i rozliczania pracowników,
  • przeglądu funkcjonujących procesów i obowiązujących procedur,
  • oceny działań sprzedażowych i marketingowych,
  • weryfikacji strategii i planów rozwojowych,
  • analizy efektywności stosowanych systemów motywacyjnych.

Cena za przeprowadzenie szczegółowej diagnozy oraz opracowanie działań pozwalających na uzyskanie wymiernych efektów wraz z przygotowaniem harmonogramu ich wdrożenia, uzależniona będzie od celu i zakresu przeprowadzonego badania.

ETAP II – WNIOSKI, PLAN DZIAŁANIA ORAZ NARZĘDZIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy Twoja firma otrzyma wnioski oraz propozycje działań, które pozwolą osiągnąć określone cele, wraz ze wskazaniem sposobów ich pomiaru oraz terminów weryfikacji, a także otrzyma narzędzia pozwalające na samodzielne zastosowanie proponowanych rozwiązań.

Po wysłuchaniu wniosków oraz propozycji planów działania przedstawionych w kilku opcjach będziesz mógł podjąć następujące decyzje:

  • realizować samodzielnie działania określone w harmonogramie – wsparcie biznesowe kończymy na II etapie,
  • wspólnie z firmą “PRZEMYK” realizować działania określone w harmonogramie – wówczas koszt inwestycji będzie wynikał z harmonogramu działań (możemy ustalić częściowe rozliczenie na zasadzie success fee),
  • skorzystać z gwarancji satysfakcji, jeżeli uznasz, że przedstawione przez nas wnioski oraz harmonogram działań nie spełniły Twoich oczekiwań – wówczas firma „Przemyk” zwróci wynagrodzenie za I etap, a koszt inwestycji wyniesie 0 zł – szczegóły w punkcie GWARANCJA SATYSFAKCJI.
ETAP III – REALIZACJA PLANU

W przypadku akceptacji przedstawionego planu, będziesz mógł samodzielnie wdrażać zaproponowane przez nas działania lub skorzystać z naszej pomocy i zwiększyć efektywność prac. W tym etapie koszt inwestycji uzależniony będzie od wyników audytu i zatwierdzonego przez Ciebie harmonogramu działań oraz kosztorysu wdrażanych rozwiązań.

ETAP IV – ROLICZENIE EFEKTÓW

Podczas tego etapu zostaną porównane założenia z faktycznie osiągniętymi efektami, a także zostaną wyciągnięte wnioski pozwalające na dalsze doskonalenie firmy. W IV etapie koszt inwestycji – na zasadzie success fee – pojawi się wyłącznie w przypadku uzyskania założonych efektów (o ile w II etapie – wnioski i plan działania – ustalimy takie zasady współpracy).

Jeśli i Ty chcesz skorzystać z praktycznej wiedzy i doświadczenia firmy “Przemyk”, które pozwolą Tobie i Twojej firmie uzyskać wymierne efekty współpracy takie jak: zwiększenie sprzedaży, nabycie nowych kompetencji, skuteczne wdrożenie nowych projektów czy wzrost zysków:

Skontaktuj się z nami!